banner

Emisná a technická kontrola vozidla

Čo potrebujete pri emisnej kontrole

S emisnými kontrolami sa stretávame už niekoľko rokov, nezaškodí však pripomenúť si, kedy sa na emisnej kontrole objaviť a čo nás to bude stáť. Pri dobrom technickom stave auta sa emisnej kontroly nemusíte báť. Čo budete potrebovať:

Osvedčenie o evidencii vozidla (OEV) alebo jeho aktuálnu kópiu v prípade, že vozidlo má vydané iba osvedčenie o evidencii (OE).

V prípade vozidiel, ktoré majú vydané osvedčenie o evidencii vozidla (OEV) a technický preukaz vozidla, treba predložiť OEV, aj technický preukaz.

Ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom.

Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

Kedy ísť na emisnú kontrolu?

Typ vozidla                                                                                                                                                  Prvá EK                    Pravidelná EK

Osobné a dodávkové vozidlá (M1 a N1) so zážihovým (benzínovým) motorom bez katalyzátora        po 1 roku od prihlásenia                    každý rok

Osobné a dodávkové vozidlá (M1 a N1) so zážihovým (benzínovým) motorom s katalyzátorom         po 4 rokoch od prihlásenia                    každé dva roky

Osobné a dodávkové vozidlá (M1 a N1) so vznetovým (naftovým motorom)   po 4 rokoch od prihlásenia             každé dva roky

Čo potrebujete pri technickej kontrole 

Technickej kontrole sa skôr či neskôr nevyhne žiadny majiteľ motorového vozidla. Viete však, čo všetko budete pri technickej kontrole potrebovať? Čo budete potrebovať:

Osvedčenie o evidencii vozidla (OEV) alebo jeho aktuálnu kópiu v prípade, že vozidlo má vydané iba osvedčenie o evidencii (OE).

V prípade vozidiel, ktoré majú vydané osvedčenie o evidencii vozidla OEV a technický preukaz vozidla, treba predložiť OEV aj technický preukaz.

Ak bolo zadržané OEV, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom.

Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

Platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak vozidlo tejto povinnosti podlieha.

Kedy ísť na technickú kontrolu

                                                                        Typ  vozidla                   Prvá STK                              Pravidelná STK

Malé motocykle dvojkolesové a trojkolesové (L1 a L2)                   po 4 rokoch od prihlásenia             každé 4 roky

Motocykle (L3, L4), motorové trojkolky (L5), štvorkolky  (L6, L7)   po 4 rokoch od prihlásenia              každé 2 roky

Osobné vozidlá (M1), dodávkové vozidlá do 3500 kg (N1)            po 4 rokoch od prihlásenia              každé 2 roky

Prívesy do 750 kg (O1) a prívesy od 750 do 3500 kg (O2)            po 4 rokoch od prihlásenia              každé 2 roky